Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Máy gói găng tay phẫu thuật

Năng suất 50 gói/phút

Nguồn điện 2.2Kw/220VAC 1P

Nguồn khí nén 0.6 Amf